Hľadať

Adolf Loos

Loos bol nielen inšpiratívnou osobnosťou, ikonou štýlu, večným dandyom, ale aj literátom a ostrým kritikom. Jeho esej "Ornament a zločin" možno nazvať výsmechom kolegom, ktorí nachádzali záľubu v zložitých dekoratívnych prvkoch a ornamentoch, a tieto tendencie označuje za znak osobnostnej degenerácie. Esej je odsúdením všetkého, čo nie je takpovediac len formou, a vyhlásením za neokázalosť a architektonickú priamočiarosť. 

architekt
© Súkromný archív Winternitzovej vily, na fotografii Adolf Loos. 

 

Mullerova vila

Loosovy názory neboli len teoretizovaním. Hoci mnohými nedocenený a nedocenený, našiel si počas svojho života aj mnoho obdivovateľov a priaznivcov, neustále sa o ňom písalo a dostal mnoho lukratívnych zákaziek. Obchody, kaviarne, verejné budovy v európskych mestách niesli jeho klasický podpis a vyvolávali búrlivé emócie. Súkromné domy a ich interiéry sa stali pre Loosa skutočne osobným prejavom. 

Mullerova vila v pražských Střešoviciach je dnes jedným z klenotov svetovej architektúry; navrhli a postavili ju v 30. rokoch 20. storočia Milada a František Mullerovci. Pán Muller, povolaním staviteľ, nadviazal s Loosom spoluprácu, na ktorej si obaja dali záležať: Dom pre manželov Mullerovcov slúžil aj pre služobníctvo, šoféra a opatrovateľku, a akokoľvek bol zvonku nenápadný, interiér niesol oveľa viac elegancie.

"Salón, jedáleň, dámska izba, knižnica a spálne rodiny boli v rámci Raumplanu prepojené rôznymi schodiskami bez toho, aby ich súkromie rušil pohyb služobníctva po dome," píše August Sarnitz vo svojej knihe venovanej tomuto geniálnemu architektovi. " Mullerova vila je Loosovým majstrovským dielom. Inovatívne v nej spojil architektonické priestorové usporiadanie s kultúrnou sebareflexiou veľkej buržoázie."

Pre Loosa boli materiály použité na každú prácu samostatnou kapitolou, ktorá súvisela s ostatnými aspektmi stavby. Ako syn kamenára mal celoživotný vzťah k vlastnostiam materiálov a remeselnú zručnosť považoval za základ stavby. V Müllerovej vile sa zameral na posilnenie dojmu vznešenosti, pričom použil napríklad travertínový kameň, zelenožltý mramor cipollino, mahagón a citrónové drevo. 


Raumplan

domy od architektov
© Súkromný archív Winternitzovy vily


Loosov Raumplan - výškové členenie priestoru, ktoré umiestňuje miestnosti do rôznych výšok podľa ich funkcie - bol vo svojej dobe skutočnou revolúciou v architektúre. Heinrich Kulka, Loosov životopisec, nazýva toto vnútorné usporiadanie priestoru "slobodným uvažovaním o priestore, plánovaním miestností, ktoré sú umiestnené na rôznych úrovniach a nie sú viazané podlažiami"; Raumplan sa označuje aj ako "kompozícia spájajúca priestory do jedného harmonického, integrálneho celku a priestorovo ekonomického útvaru". Jednoducho povedané, miestnosti v rámci kocky sú nielen rôzne veľké, ale aj rôzne vysoké.

architekti
© Súkromný archív Winternitzovy vily

Adolf Loos byl kontroverzní celebritou, realizoval mnoho staveb a mezi jeho klienty patřili intelektuálové, průmyslníci, bankéři a právníci. Ti všichni ho považovali za génia a obvykle s ním zůstali celoživotními přáteli. 

Odkaz Adolfa Loose je hluboký. Jeho revoluční myšlenky o architektuře a designu, zejména důraz na funkčnost a odmítání zbytečných ornamentů, zanechaly trvalý vliv na moderní architekturu. Loos věřil, že architektura by měla sloužit potřebám lidí a funkci budovy, a ne pouze lahodit oku dekorativními prvky. Tato filozofie ovlivnila nespočet architektů a nadále je vůdčí zásadou současného designu.


Zaujal vás článek? Winternitzovu a Mullerovu vilu v Praze si můžete prohlédnout na vlastní oči, slouží kulturním účelům a jsou otevřené veřejnosti. Winternitzova vila navíc nabízí možnost přespání, chcete-li si dopřát opravdu autentický zážitek!

 

Zdroj: Loos, August Sarnitz, nakladatelství Slovart. 
Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme Winternitzově vile.